Het Bedrijfsgesprek

In bedrijfsgesprek voor duurzame contacten

Het Bedrijfsgesprek voor advisering van advocaten bij complexe echtscheidingen. De rechtspraak in 2017 is iets anders dan twintig jaar geleden. Rechters kunnen en willen lang niet altijd meer volstaan met alleen een juridische beslissing. Autoriteit is niet meer vanzelfsprekend, ook de autoriteit van de rechter niet. Rechters willen daarom maximaal en optimaal maatschappelijk effectief rechtspraak doen. Dit betekent voor de advocaten een andere vorm van procesvoering. Een advocaat zal minder polariserend moeten optreden, zowel in de juridische stukken als in zijn beeldvorming naar de cliënt. Het samen optrekken met advocaten en daarmee de rechters de mogelijkheid te geven maatschappelijk effectieve rechtspraak te doen, bespaart veel leed bij de betrokkenen.

Het bedrijfsgesprek is er ook voor advieswerk aan ondernemers, zodat zij oog krijgen voor de belangen en perspectieven van verschillende partijen. 


Het Bedrijfsgesprek voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen. 


Het Bedrijfsgesprek