Het Familiegesprek

In Familiegesprek voor duurzame relaties en welzijn

Als u gaat scheiden wilt u zo goed mogelijk uit elkaar gaan. Zo legt u een gedegen basis voor de toekomst en bij kinderen moet u met elkaar kunnen communiceren. Goed uit elkaar gaan, betekent niet dat u het direct over alles eens bent tijdens de scheiding. Soms loopt u tegen dingen aan waar u samen niet uitkomt en geen oplossing voor kunt vinden. Dan is mediation een uitkomst. De MfN mediator van Het Familiegesprek helpt u bij het vinden van de juiste oplossing voor een succesvolle scheiding. 

Wat doet een MfN mediator?

De MfN mediator helpt om oplossingen te vinden voor bepaalde discussiepunten waar u samen niet uitkomt. Er is aandacht voor de emoties en daarna ligt de focus op de oplossingen. Er wordt altijd uitgegaan van het positieve en van het feit dat u er samen uit wilt komen. Het proces verloopt hierdoor veel soepeler dan wanneer u het uitvecht voor de rechter. De MfN mediator:

 • Is altijd neutraal en onpartijdig;
 • Zorgt voor emotionele begeleiding;
 • Luistert naar de problemen en begeleidt uw proces voor de oplossingen;
 • Levert maatwerk: u staat in dialoog met elkaar en u wilt samen zo goed mogelijk aan elkaars wensen voldoen op alle vlakken (juridisch, praktisch en financieel);
 • Helpt met het opstellen van het ouderschapsplan;
 • Helpt met de juridisch-technische afhandeling.

Wat is een ouderschapsplan?

Als er minderjarige kinderen in het gezin zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Hierin staan de afspraken die u beiden maakt over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Er wordt gekeken naar het financiële plaatje en hoe u samen met elkaar communiceert over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de kinderen:

 • Waar gaan de kinderen wonen?
 • Hoe wordt het ouderlijk gezag verdeeld?
 • Hoe ziet de omgangsregeling eruit?
 • Hoe wordt de alimentatie ingeregeld?
 • Hoe gaat u om met andere financiële aspecten?
 • Welke afspraken maakt u over medische aangelegenheden?

Meestal zijn 4 of 5 sessies van circa 1,5 tot 2 uur voldoende om een ouderschapsplan op te stellen. 

Individuele begeleiding voor uzelf: 

Soms lukt het samen niet. In samenspraak met uw advocaat worden uw belangen behartigd. In het Familiegesprek worden alle punten besproken die op uw situatie van toepassing zijn. Niet alleen de praktische zaken worden bekeken, ook het versterken van uw handelwijze gedurende het echtscheidingsproces. 

Individuele begeleiding voor uw kind(eren): 

Wie als kind een echtscheiding meemaakt kan daar op latere leeftijd nog steeds hinder van ondervinden. Belangrijk daarom is om je kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden in hun proces. In samenspraak met u worden uw kind(eren) op verschillende manieren geholpen door hen weer grip te laten krijgen op hun eigen leven door het opbouwen van vertrouwen, hulp activeren uit eigen omgeving en het verwerken van de scheiding. Aan de hand van systeemopstellingen, 'drie-huizen tekening' module en oplossingsgerichte vragen zullen de interventies worden gepleegd. 

Mediators federatie Nederland. Het MfN register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor de Rechtsbijstand. Zie voor meer informatie www.mediatorsfederatienederland.nl     


Het omzetten van een verbroken relatie in een duurzame scheiding.