Profiel Sjanie Koedoot

Geëngageerde professional

Kort profiel 

'Ik adviseer en begeleid mensen die zich in een echtscheidingsproces bevinden. Dat bewerkstellig ik door middel van een interactief proces. Als MfN mediator weet ik namelijk verschillende partijen te binden aan een gemeenschappelijk doel. Als jeugdzorgprofessional weet ik op welke wijze optimale participatie van cliënten mogelijk is. Met mijn kritisch analytische vaardigheden begeleid ik het proces. Mijn sprankelende communicatieve vaardigheden enthousiasmeren betrokkenen.'

Werkwijze

Door mijn open betrokken houding heb ik aandacht voor u zoals u bent. Ik stem af met u voordat ik ga (bege)leiden. Zo blijf ik doorvragen totdat ik uw visie begrijp en uw belang helder heb. Mijn scherpzinnigheid en analytisch vermogen is altijd aanwezig naast inlevend vermogen voor uw situatie. 

Ervaring

Alle facetten als jeugdzorgprofessional heb ik bekwaam doorlopen; van gezinsvoogd, onderzoeker, beleidsmedewerker tot familiemediator. Hiervoor de paden bewandeld tijdens rechtbankzittingen over uithuisplaatsingen en ontheffingen van ouderlijk gezag; bij de gemeenten ter ondersteuning van de jeugdhulpverleners; oplossingsgerichte gesprekken met ruziënde ouders; gewelddadige crisissituaties beslecht bij ouders; ouders aangestuurd bij onmachtige kinderen etc.

Sinds augustus 2018 doceer ik 'werken in gedwongen kader' op de Hogeschool te Utrecht aan vierdejaars studenten.

Kennis

Middels intervisie met professionals heb ik inzicht gekregen in de achterliggende problematiek van mensen bij conflicten. Zodra achterliggende problematiek aanwezig is, zal de aanpak daarop afgestemd moeten worden. 

Opleidingen

Voltooid:

  • Master (MSc) bedrijfskunde ‘Innovatie Zorg en Welzijn' bij de Hogeschool Utrecht
  • Bachelor Social Work bij Christelijke Hogeschool Ede.
  • Opleiding tot MfN geregistreerde familie mediator en basis mediator bij School voor Mediation.
  • Training ‘familie opstellingen’ bij Rino Groep.